alcatrazshoppppp

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek považovaný na legálnu konzumáciu alkoholu a tabaku.
Podľa platných zákonov je nákup niektorých druhov tovaru podmienený dosiahnutím veku 18 rokov. Jedná sa o elektronické cigarety a plniace flaštičky s obsahom nikotínu.

Na týchto webových stránkách sú aj výrobky s obsahom nikotínu, preto si najprv pozorne prečítajte priložený leták s informáciami

Klik na odkaz nižšie :

infoniko2017

VSTÚPIŤ DO OBCHODU