S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Oblúbené tabakovky :

duukketicketsteam

havshop

milkdcubar deathvall

Oblúbené ovocie a dezerty :

nastymang


» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodu

www.ego-cigarety.sk

I. Všeobecné ustanovenia

medzi predávajúcim, OLVIEE s.r.o. , Hanzlíkovská 70, Trenčín , 911 06, Slovenská republika, IČO: 48148083, DIČ: 2120083328 ,  Číslo účtu SLSP: 5071610386/0900, Nie sme platcami DPH ! ,  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Oddiel Sro, Vložka číslo: 31651/R, Okresný Súd Trenčín, ktorý je prevádzkovateľom obchodu www.ego-cigarety.sk: (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") ktorým je fyzická / právnická osoba s prideleným identifikačným číslom IČO/DIČ , na stránke obchodu www.ego-cigarety.sk. Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa tieto nedohodnú inak UPOZORNENIE : Všetky produkty v našom obchode slúžiace k tvorbe a odparovaniu tekutých látok sú určené výhradne pre beznikotínové náplne ak nie je ustanovené inak. Predajca nedoporučuje iné použitie výrobku.


II. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na stránkach obchodu www.ego-cigarety.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" umiestnené v časti "Nákupný košík", podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je Kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky. Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu ako sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a prevzatia zásielky s objednaným tovarom.


III. Minimálne množstvo a ceny

Tovar v našom obchode ak svieti pri produkte SKLADOM , je možné okamžite expedovať.
Nákupné ceny a minimálne množstvá pre platnú objednávku sú stanovené individuálne podľa dohody pri samotnej registrácii do veľkoobchodného systému obchodu. Pre samotnú registráciu nás kontaktujte na velkoobchod@ego-cigarety.sk. V ostatných prípadoch platia ceny uvedené v čase objednávky.IV. Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do jednej hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@ego-cigarety.sk.

Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom , resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.) V prípade, že Kupujúci medzitým na účet Predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet Kupujúceho.

V prípade, že Kupujúci zrealizuje objednávku a ako spôsob platby zadá "prevod na účet/paypal" a táto platba nebude pripísaná na bežný účet Predávajúceho (uvedený na objednávke, ktorú Kupujúci obdrží ako prílohu mailu o potvrdení prijatia objednávky) do 2 pracovných dní od zrealizovania príslušnej objednávky ( pre Paypal do 12hodín ) , Predávajúci je oprávnený stornovať celú objednávku bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho.

V. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok

- objednaný tovar odoslať Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia.

Dodacie podmienky viď.VII. Dodacia lehota

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov prepravným spoločnostiam nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list v papierovej forme, prípadne v elektronickej forme .

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou, za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, príp. prechodného, resp. úplného vypredania skladových zásob kontaktovať Kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, resp. zmenu objednávky, resp. tovar nedodať vôbec. To všetko bez nároku Kupujúceho na náhradu a iných nárokov zo strany Kupujúceho. Rovnako si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob úhrady objednávky, rsp.neodoslať ďalšiu objednávku zákazníkovi v prípade, že si zákazník v čase vytvorenia novej objednávky ešte nevyzdvihol predchádzajúci tovar. Platí iba v prípade tovaru na dobierku.


VI. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar

- svojou objednávkou potvrdzuje, že v čase objednávky dovŕšil vek 18. rokov

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu.

- Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci môže uplatňovať voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkom formulári. Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť ak neboli dodržané obchodné podmienky predávajúceho.

VII. Dodacia lehota

- objednávky prijaté do 15.00hod sú obvykle počas pracovných dní odosielané v ten istý deň ( dobierka ) Doručenie obvykle nasledujúci pracovný deň ( 1.trieda )

- objednávky s dohodnutou úhradou za tovar prevodom na účet sú odosielané do 24hodín od prijatia prostriedkov počas pracovných dní.

Dodacou lehotou  hodín sa rozumie  pracovný deň. Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude vybavovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.

V prípade objednania tovaru s rôznymi dodacími lehotami ( tovar na objednávku a pod. ) určuje Kupujúci spôsob dodania t.j. naraz v lehote podľa tovaru s najdlhšou lehotou expedície, alebo po častiach, tak ako plynú jednotlivé lehoty dodania. Za týmto účelom bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho, alebo Kupujúci uvedené stanoví v poznámke objednávky. Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Tento uvedie v poznámke objednávky. (Napr. doručenie objednávky v stanovený deň )

VIII. Preprava tovaru

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvných kuriérskzch spoločnosti. Poplatky za doručenie sú zahrnuté do konečnej ceny objednávky. Cena odoslanej objednávky vygenerovaná portálom www.ego-cigarety.sk je konečná, vrátane prepravných nákladov a DPH. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania Kupujúceho.

Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom Kupujúceho u prepravcu, alebo zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, doručovateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky spravidla v nasledujúci pracovný deň ( napr.GLS ). Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má Kupujúci možnosť sa telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Potom bude zásielka vrátená späť predávajúcemu. Kôli potrebe overenia veku nie je možné odoslať prvú objednávku u nových zákazníkov do samoobslužných tzv.Z-BOX odberných miest (napr. Packeta Z-BOX a pod.) 

IX. Spôsob platby

Za tovar zakúpený na www.ego-cigarety.sk môžete platiť spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:

- DOBIERKA a PREVOD NA ÚČET prípadne PAYPAL

Aktuálne poplatky za dopravu a služby sú uvedené v : hlavné menu - doprava a platby
- Bankovým prevodom vopred na účet / Paypal
- Dobierka ( platba pri doručení )

V prípade zvoleného spôsobu úhrady za tovar na účet/paypal , ak neprebehne úhrada do 24-48h od vytvorenia objednávky, má predávajúci právo na zrušenie objednávky. Objednávky do zahraničia na dobierku nezasielame, objednávka mimo územia SR musí byť uhradená vopred platbou vopred na účet / paypal ( viď. pokyny pri dokončení objednávky )

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť spôsob úhrady za tovar pred jeho odoslaním. Týka sa to najčastejšie nových zákazníkov, alebo existujúcich zákazníkov, ktorý si neprevzali zasielky v odbernej lehote, alebo odmietli zasielku prevziať a pod. V týchto prípadoch naša spoločnosť uprednostní platbu prevodom na účet/paypal pred formou dobierka ako interná ochrana pred minimalizáciou skôsobených škôd nevyzdvihnutých zásielok. 

X. Záručná doba a vrátenie tovaru

Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Kupujúci ma právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na ďiaľku do 14 dní od doručenia objednávky. Tovar nesmie javiť známky používania, v opačnom prípade má Predavajúci právo upraviť sumu za tovar o prostriedky nutné pre vrátenie tovaru do pôvodného stavu. Formulár na odstúpenie od zmluvy je súčasťou mailu.

XI. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok obchodu www.ego-cigarety.sk Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi doručovateľa Slovenskej Pošty, alebo kuriérskej spoločnosti.

Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 24hodín od doručenia zásielky s objednaným tovarom.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis vady zásielky
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. 

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky  na tel.čísle , resp. mailom reklamacie@ego-cigarety.sk

Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na čísle +421940710032
- e-mailom na reklamacie@ego-cigarety.sk

V prípade, že je Predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Orgán dozoru: Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj , Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Tel.:. 032/6400 109 , Fax.: 032/6400 108 , E-mail: tn@soi.sk

XII. 9. Ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 6 ods. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EHS) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie GDPR") spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely konania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predajcu plní predajcu prostredníctvom osobitného dokumentu.

XIII. Zasielanie obchodných informácíí a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo obchodníkom kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s odoslaním obchodných oznámení od kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 6 ods. 13 nariadenia GDPR týkajúce sa spracovania osobných údajov kupujúceho na účely zaslania obchodných oznámení plní predajcu prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s uložením tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať záväzky predajcu z kúpnej zmluvy, bez toho, aby došlo k uloženiu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúceho výroku kedykoľvek odvolať.

XIV. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky líšiace sa od všeobecných obchodných podmienok , budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim  ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Nové Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 15. Mája 2018

 

 

NGIwO